PRODUCTEN

MEER MODEL

EXTRAQT analyseert met het meer model het energetisch potentieel van een meer in jouw buurt. Deze energie kan gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van jouw gebouwen

RIVIER MODEL

EXTRAQT kan met behulp van het rivier model het energetisch potentieel van elke rivier in elk land modelleren. Hierbij kan een schatting gemaakt worden van het aantal steden, dorpen, gebouwen dat verwarmd of gekoeld kunnen worden via aquathermie