AquaCOM

Interreg Noord-West Europa
Interreg NWE
2023-2027
Demonstratie aquathermie in Europa
Haalbaarheid en schaalbaarheid van aquathermie

.

Met aquathermie (AT) wordt warmte of koude onttrokken aan water - oppervlaktewater uit rivieren, kanalen, meren, enz. Deze thermische energie wordt vervolgens via warmtepompen opgewerkt om warmtenetten te voorzien. Hoewel AT-technologie ontwikkeld is, zijn er een aantal belemmeringen voor de grootschalige toepassing ervan: onduidelijkheid en ontbreken van wetgeving en regelgeving in veel NWE-regio's; problemen bij het vaststellen van het potentieel en de hoeveelheid energie die uit verschillende waterbronnen kan worden opgewekt; en het ontbreken van herhaalbare, schaalbare toepassingsconcepten.

Haalbaarheid en schaalbaarheid van aquathermie

.

Met aquathermie (AT) wordt warmte of koude onttrokken aan water - oppervlaktewater uit rivieren, kanalen, meren, enz. Deze thermische energie wordt vervolgens via warmtepompen opgewerkt om warmtenetten te voorzien. Hoewel AT-technologie ontwikkeld is, zijn er een aantal belemmeringen voor de grootschalige toepassing ervan: onduidelijkheid en ontbreken van wetgeving en regelgeving in veel NWE-regio's; problemen bij het vaststellen van het potentieel en de hoeveelheid energie die uit verschillende waterbronnen kan worden opgewekt; en het ontbreken van herhaalbare, schaalbare toepassingsconcepten.

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
Lerend netwerk voor energiegemeenschappen

.

Het behalen van EU 2030 en 2050 doelstelling rond verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het versnellen van een burger gedreven energietransitie, en het vergroten van de energie weerbaarheid vragen om aanpassing aan en toepassing van meerdere hernieuwbare energiebronnen. AquaCom heeft als doel om aan te tonen dat AT wijds toepasbaar is en als een van de basisbronnen kan worden ingezet. AquaCom zal bijdragen aan het behalen van de genoemde beleidsdoelen door energie coöperaties (ECs) uit 5 NWE regio’s te inspireren en in staat te stellen om het potentieel van AT te benutten in burger gedreven initiatieven.

Om kennis en expertise op het vlak van AT techniek en bestuur te delen zal een NWE AT Community of Practice worden gevormd uit transnationale belanghebbende partijen met gedeelde ambitieuze acties, namelijk: 3 demonstratieprojecten, deelname van 15 voorlopende ECs, een online AT competentie centrum ondersteund door landelijke kennisdelingshubs, een AT projecttoolkit, een verzameling casestudies en onderzoek aan de voorloper ECs. Deze acties leiden tot versnelde opname van projectuitkomsten door ECs.

De transnationale aanpak van AquaCom combineert de sterke en zwakke punten van de partnerlanden. NL is het verst op het gebied van AT, terwijl dit in IE en FR enkel een kleine niche is. In BE, DE en IE is meer expertise m.b.t. de capaciteitsopbouw van ECs.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

Het behalen van EU 2030 en 2050 doelstelling rond verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het versnellen van een burger gedreven energietransitie, en het vergroten van de energie weerbaarheid vragen om aanpassing aan en toepassing van meerdere hernieuwbare energiebronnen. AquaCom heeft als doel om aan te tonen dat AT wijds toepasbaar is en als een van de basisbronnen kan worden ingezet. AquaCom zal bijdragen aan het behalen van de genoemde beleidsdoelen door energie coöperaties (ECs) uit 5 NWE regio’s te inspireren en in staat te stellen om het potentieel van AT te benutten in burger gedreven initiatieven.

Om kennis en expertise op het vlak van AT techniek en bestuur te delen zal een NWE AT Community of Practice worden gevormd uit transnationale belanghebbende partijen met gedeelde ambitieuze acties, namelijk: 3 demonstratieprojecten, deelname van 15 voorlopende ECs, een online AT competentie centrum ondersteund door landelijke kennisdelingshubs, een AT projecttoolkit, een verzameling casestudies en onderzoek aan de voorloper ECs. Deze acties leiden tot versnelde opname van projectuitkomsten door ECs.

De transnationale aanpak van AquaCom combineert de sterke en zwakke punten van de partnerlanden. NL is het verst op het gebied van AT, terwijl dit in IE en FR enkel een kleine niche is. In BE, DE en IE is meer expertise m.b.t. de capaciteitsopbouw van ECs.

AquaCOM

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

logo of EU
Interreg NWE
Provincie Vlaams-Brabant
Onze partners in dit project

.

No items found.
Andere successverhalen

.

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Ontwikkeling van een potentieelkaart aquathermie voor de provincie Oost-Vlaanderen

WaterWarmth

Systeemintegratie van aquathermie in Interreg call Noorzee regio (NSR)

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Project Colombia

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia.

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!