AquaCOM

Interreg Noord-West Europa
Interreg NWE
2023-2027
Demonstratie aquathermie in Europa
Doel van het AquaCOM project

.

Verbetering van aquathermische verwarmings-/koelingssystemen (AQE) door energiegemeenschappen in NWE, door de ontwikkeling van een bestuurlijk en technisch model, en gerichte activiteiten voor training en capaciteitsopbouw. Totale projectbegroting: € 6,4 miljoen EU-financiering: € 3,8 miljoen

Doel van het AquaCOM project

.

Verbetering van aquathermische verwarmings-/koelingssystemen (AQE) door energiegemeenschappen in NWE, door de ontwikkeling van een bestuurlijk en technisch model, en gerichte activiteiten voor training en capaciteitsopbouw. Totale projectbegroting: € 6,4 miljoen EU-financiering: € 3,8 miljoen

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
Uitdaging, doelstellingen en verwachte resultaten

.

Uitdaging - Haalbaarheid en schaalbaarheid van aquathermische energie

Aquathermische energie technologieën (AQE) maken het mogelijk om warmte of koude te onttrekken aan  oppervlaktewater uit rivieren, kanalen en meren - en deze vervolgens via warmtepompen op te wekken om lokale of stadsverwarmingsnetwerken te ondersteunen. Hoewel AQE-technologie bestaat, zijn er verschillende belemmeringen voor een wijdverspreide toepassing: onduidelijkheid en gebrek aan wet- en regelgeving in veel NWE-regio's; problemen bij het vaststellen van het potentieel en de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt uit verschillende waterbronnen; en het gebrek aan reproduceerbare, schaalbare implementatiemodellen.

Doelstellingen - Lerend netwerk voor energiegemeenschappen

Voor het bereiken van de energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, een door burgers geleide rechtvaardige overgang te versnellen en de veerkracht van de EU op energiegebied te vergroten, is een wijdverspreide aanpassing en toepassing van meerdere energiebronnen nodig; AquaCom wil bewijzen dat AQE op een wijdverspreide, duurzame basis kan worden toegepast om aan deze behoefte te voldoen.

Verwachte resultaten

AquaCOM draagt bij aan het bereiken van de EU-beleidsdoelstellingen door energiegemeenschappen in 5 NWE-regio's te inspireren en in staat te stellen het potentieel van AQE te benutten om door de gemeenschap geleide AQE-projecten te implementeren. Om kennis en expertise te delen, wordt een AQE Community of Practice gevormd tussen gerichte transnationale  belanghebbenden. Hierbij wordt kennis gedeeld door middel van een combinatie van ambitieuze acties die zijn ontworpen om technische en bestuurlijke ervaring en expertise te delen en over te dragen. Deze transnationale aanpak combineert de sterke en zwakke punten van de partnerlanden: koploperlanden op het gebied van AQE zoals NL; IE en FR waar AQE nog steeds een niche vormt; en de expertise van BE, DE en IE in het opbouwen van capaciteit.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

Uitdaging - Haalbaarheid en schaalbaarheid van aquathermische energie

Aquathermische energie technologieën (AQE) maken het mogelijk om warmte of koude te onttrekken aan  oppervlaktewater uit rivieren, kanalen en meren - en deze vervolgens via warmtepompen op te wekken om lokale of stadsverwarmingsnetwerken te ondersteunen. Hoewel AQE-technologie bestaat, zijn er verschillende belemmeringen voor een wijdverspreide toepassing: onduidelijkheid en gebrek aan wet- en regelgeving in veel NWE-regio's; problemen bij het vaststellen van het potentieel en de hoeveelheid energie die kan worden opgewekt uit verschillende waterbronnen; en het gebrek aan reproduceerbare, schaalbare implementatiemodellen.

Doelstellingen - Lerend netwerk voor energiegemeenschappen

Voor het bereiken van de energiedoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, een door burgers geleide rechtvaardige overgang te versnellen en de veerkracht van de EU op energiegebied te vergroten, is een wijdverspreide aanpassing en toepassing van meerdere energiebronnen nodig; AquaCom wil bewijzen dat AQE op een wijdverspreide, duurzame basis kan worden toegepast om aan deze behoefte te voldoen.

Verwachte resultaten

AquaCOM draagt bij aan het bereiken van de EU-beleidsdoelstellingen door energiegemeenschappen in 5 NWE-regio's te inspireren en in staat te stellen het potentieel van AQE te benutten om door de gemeenschap geleide AQE-projecten te implementeren. Om kennis en expertise te delen, wordt een AQE Community of Practice gevormd tussen gerichte transnationale  belanghebbenden. Hierbij wordt kennis gedeeld door middel van een combinatie van ambitieuze acties die zijn ontworpen om technische en bestuurlijke ervaring en expertise te delen en over te dragen. Deze transnationale aanpak combineert de sterke en zwakke punten van de partnerlanden: koploperlanden op het gebied van AQE zoals NL; IE en FR waar AQE nog steeds een niche vormt; en de expertise van BE, DE en IE in het opbouwen van capaciteit.

AquaCOM

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

logo of EU
Interreg NWE
Provincie Vlaams-Brabant
Onze partners in dit project

.

No items found.
Andere successverhalen

.

Aquathermisch optimalisatiemodel

Aquathermie optimalisatiemodel ontwikkeld via de innovatie subsidie van de provincie Vlaams-Brabant

Hamilton Harbor

Modeling job Hamilton Harbor Lake Ontario (CA, USA)

Duurzame warmte erfgoed

Technische haalbaarheid van groene-warmtetoepassingen in beschermd erfgoed

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Ontwikkeling van een potentieelkaart aquathermie voor de provincie Oost-Vlaanderen

WaterWarmth

Systeemintegratie van aquathermie in Interreg call Noorzee regio (NSR)

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Project Colombia

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia.

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!