Aquathermisch optimalisatiemodel

Vlaams-Brabant
Innovatieproject provincie Vlaams-Brabant
2022-2023
Ontwikkeling aquathermie optimalisatiemodel
Het model

.

Tot op heden verloopt de uitrol van aquathermie in Vlaanderen moeizaam en ongestructureerd, voornamelijk door beperkte en onvolledige regelgeving, technische kennis/studiewerk en pilootprojecten. Bestaande softwarepakketten kunnen rivierstromingen reeds nauwkeurig modelleren, maar het intensieve rekenwerk zorgt ervoor dat meestal slechts een klein stukje van de rivier kan meegenomen worden. Er is dus een slim model nodig dat data van rivierberekeningen op generische wijze gebruikt om snel en flexibel de rivier in kaart te brengen, met vervolgens de mogelijkheid om aquathermische installaties te optimaliseren naar diverse gewenste parameters. Met dit model introduceert EXTRAQT op deze manier een geautomatiseerde ontwerpmethodiek om de beste synergie tussen aquathermie voor de eindgebruiker en het ecosysteem van de rivier te bekomen.

Het model

.

Tot op heden verloopt de uitrol van aquathermie in Vlaanderen moeizaam en ongestructureerd, voornamelijk door beperkte en onvolledige regelgeving, technische kennis/studiewerk en pilootprojecten. Bestaande softwarepakketten kunnen rivierstromingen reeds nauwkeurig modelleren, maar het intensieve rekenwerk zorgt ervoor dat meestal slechts een klein stukje van de rivier kan meegenomen worden. Er is dus een slim model nodig dat data van rivierberekeningen op generische wijze gebruikt om snel en flexibel de rivier in kaart te brengen, met vervolgens de mogelijkheid om aquathermische installaties te optimaliseren naar diverse gewenste parameters. Met dit model introduceert EXTRAQT op deze manier een geautomatiseerde ontwerpmethodiek om de beste synergie tussen aquathermie voor de eindgebruiker en het ecosysteem van de rivier te bekomen.

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
Het consortium

.

EXTRAQT brengt een divers consortium samen. KU Leuven treedt op als kennisinstelling bij de ontwikkeling van het model en verleent expertise bij de uitvoering van thermische simulaties. Verder werken we samen met de Vlaamse Waterweg en de VMM als maatschappelijke organisaties/overheden voor de definiëring van ecologische restricties op rivieren en het opstellen van aquathermische beleidsplannen. Tot slot wordt het model gevalideerd bij bedrijfspartner Resiterra a.d.h.v. hun pilootprojecten in Leuven.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

EXTRAQT brengt een divers consortium samen. KU Leuven treedt op als kennisinstelling bij de ontwikkeling van het model en verleent expertise bij de uitvoering van thermische simulaties. Verder werken we samen met de Vlaamse Waterweg en de VMM als maatschappelijke organisaties/overheden voor de definiëring van ecologische restricties op rivieren en het opstellen van aquathermische beleidsplannen. Tot slot wordt het model gevalideerd bij bedrijfspartner Resiterra a.d.h.v. hun pilootprojecten in Leuven.

Aquathermisch optimalisatiemodel

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

Provincie Vlaams-Brabant
Onze partners in dit project

.

Provincie Vlaams-Brabant
VMM-logo
De-Vlaamse-Waterweg-logo
KU-Leuven-logo
Resiterra-logo
Andere successverhalen

.

Hamilton Harbor

Modeling job Hamilton Harbor Lake Ontario (CA, USA)

Duurzame warmte erfgoed

Technische haalbaarheid van groene-warmtetoepassingen in beschermd erfgoed

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Ontwikkeling van een potentieelkaart aquathermie voor de provincie Oost-Vlaanderen

AquaCOM

Aquathermie voor energiegemeenschappen in Interreg call Noord-West Europa

WaterWarmth

Systeemintegratie van aquathermie in Interreg call Noorzee regio (NSR)

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Project Colombia

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia.

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!