Project Colombia

Colombia
Vlaamse Overheid/G-STIC
2022-2023
Potentieelscan van aquathermie en micro-waterkracht
Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia

.

Het potentieel voor het gebruik van microwaterkracht en aquathermie werd beoordeeld in de context van Colombia. Dit omvatte een overzicht van de toepasselijke lokale/regionale wetgeving, de ontwikkeling van een kaart met het energiepotentieel van rivieren en een haalbaarheidsstudie voor twee gedetailleerde cases. De opgedane kennis werd gedissemineerd onder lokale ingenieurs, milieuorganisaties, overheden en studenten via lezingen, opleidingssessies en workshops.

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia

.

Het potentieel voor het gebruik van microwaterkracht en aquathermie werd beoordeeld in de context van Colombia. Dit omvatte een overzicht van de toepasselijke lokale/regionale wetgeving, de ontwikkeling van een kaart met het energiepotentieel van rivieren en een haalbaarheidsstudie voor twee gedetailleerde cases. De opgedane kennis werd gedissemineerd onder lokale ingenieurs, milieuorganisaties, overheden en studenten via lezingen, opleidingssessies en workshops.

km rivieren

398

Gem. potentieel aquathermie per stad

196 MW

Gem. potentieel waterkracht per stad

98 MW

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
Een onderzoek naar het potentiel in Colombia

.

Naarmate de olie- en gasvoorraden slinken en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen toeneemt, bieden waterkracht- en aquathermie duurzame alternatieven voor de opwekking van elektriciteit en voor de koeling en verwarming van gebouwen. Toch is het potentieel voor het gebruik van deze systemen in veel ontwikkelingslanden nog niet goed onderzocht en worden ze momenteel niet als economisch haalbaar beschouwd. Dit betekent dat de kans wordt gemist om een breed scala van activiteiten, zoals irrigatie, (afval)waterzuivering, voedselverwerking, elektrische mobiliteit, telecommunicatie en zelfs gezondheidszorg en onderwijs, via deze duurzame systemen te bedienen.


De mix van duurzame energie in deze context blijft bovendien ook vaak beperkt tot zonnepanelen en windenergie. Micro-waterkracht en aquathermische verwarming & koeling worden vaak over het hoofd gezien, zelfs wanneer er rivieren en meren in de buurt van steden en industrieterreinen zijn. Verschillende rivieren en meren bieden vele mogelijkheden. Sommige zijn alleen geschikt voor microwaterkracht of aquathermisch verwarmen en koelen, sommige kunnen gecombineerd worden gebruikt, terwijl andere voor geen van beide geschikt zijn. Een goed begrip van de criteria is belangrijk om het potentieel van de verschillende gebieden te bepalen.

In dit project werd een potentieelkaart van aquathermie en micro-waterkracht ontwikkeld die via deze link beschikbaar is. De kaart geeft een high-level overzicht van het potentieel van beide technologieën van departement tot stedelijk gebied. Het potentieel op zeer kleine schaal, zoals een klein dorp, elk deel van een rivier, enz. wordt niet behandeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het potentieel van aquathermie en micro-waterkracht voor de stad Montería te raadplegen, maar de tool laat niet zien waar de exacte locaties zijn waar de stad Montería haar potentieel kan benutten. De analyse omvat alleen de hoofdrivieren (minimale afvoer van 1 m3/s) in Colombia en niet de kleinere beken en bergrivieren. Het doel van deze tool is het creëren van de mogelijkheid voor beleidsmakers, overheidsinstanties, projectontwikkelaars, etc. om snel te kunnen beoordelen of de locatie waarin zij geïnteresseerd zijn potentieel heeft voor aquathermische koeling en/of micro-waterkracht.

Naast de ontwikkeling van een potentieelkaart werden voor enkele kanshebbende cases detailstudies opgesteld om het potentieel in meer detail in kaart te brengen. De disseminatie van de resultaten van de high-level map en de cases aan lokale stakeholders aan de hand van online en fysieke events in Colombia had een centrale rol in dit project.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

Naarmate de olie- en gasvoorraden slinken en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen toeneemt, bieden waterkracht- en aquathermie duurzame alternatieven voor de opwekking van elektriciteit en voor de koeling en verwarming van gebouwen. Toch is het potentieel voor het gebruik van deze systemen in veel ontwikkelingslanden nog niet goed onderzocht en worden ze momenteel niet als economisch haalbaar beschouwd. Dit betekent dat de kans wordt gemist om een breed scala van activiteiten, zoals irrigatie, (afval)waterzuivering, voedselverwerking, elektrische mobiliteit, telecommunicatie en zelfs gezondheidszorg en onderwijs, via deze duurzame systemen te bedienen.


De mix van duurzame energie in deze context blijft bovendien ook vaak beperkt tot zonnepanelen en windenergie. Micro-waterkracht en aquathermische verwarming & koeling worden vaak over het hoofd gezien, zelfs wanneer er rivieren en meren in de buurt van steden en industrieterreinen zijn. Verschillende rivieren en meren bieden vele mogelijkheden. Sommige zijn alleen geschikt voor microwaterkracht of aquathermisch verwarmen en koelen, sommige kunnen gecombineerd worden gebruikt, terwijl andere voor geen van beide geschikt zijn. Een goed begrip van de criteria is belangrijk om het potentieel van de verschillende gebieden te bepalen.

In dit project werd een potentieelkaart van aquathermie en micro-waterkracht ontwikkeld die via deze link beschikbaar is. De kaart geeft een high-level overzicht van het potentieel van beide technologieën van departement tot stedelijk gebied. Het potentieel op zeer kleine schaal, zoals een klein dorp, elk deel van een rivier, enz. wordt niet behandeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het potentieel van aquathermie en micro-waterkracht voor de stad Montería te raadplegen, maar de tool laat niet zien waar de exacte locaties zijn waar de stad Montería haar potentieel kan benutten. De analyse omvat alleen de hoofdrivieren (minimale afvoer van 1 m3/s) in Colombia en niet de kleinere beken en bergrivieren. Het doel van deze tool is het creëren van de mogelijkheid voor beleidsmakers, overheidsinstanties, projectontwikkelaars, etc. om snel te kunnen beoordelen of de locatie waarin zij geïnteresseerd zijn potentieel heeft voor aquathermische koeling en/of micro-waterkracht.

Naast de ontwikkeling van een potentieelkaart werden voor enkele kanshebbende cases detailstudies opgesteld om het potentieel in meer detail in kaart te brengen. De disseminatie van de resultaten van de high-level map en de cases aan lokale stakeholders aan de hand van online en fysieke events in Colombia had een centrale rol in dit project.

Project Colombia

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

Logo of G-Stic
Vlaamse overheid
Onze partners in dit project

.

Logo of Turbulent
Logo of Pontificia Universidad Javeriana Bogota
Logo of VUB - Vrije Universiteit Brussel
Logo of Lucan Comercializadora
Andere successverhalen

.

Aquathermisch optimalisatiemodel

Aquathermie optimalisatiemodel ontwikkeld via de innovatie subsidie van de provincie Vlaams-Brabant

Hamilton Harbor

Modeling job Hamilton Harbor Lake Ontario (CA, USA)

Duurzame warmte erfgoed

Technische haalbaarheid van groene-warmtetoepassingen in beschermd erfgoed

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Ontwikkeling van een potentieelkaart aquathermie voor de provincie Oost-Vlaanderen

AquaCOM

Aquathermie voor energiegemeenschappen in Interreg call Noord-West Europa

WaterWarmth

Systeemintegratie van aquathermie in Interreg call Noorzee regio (NSR)

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!