Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
2023
Ontwikkeling potentieelkaart aquathermie
Het aquathermie potentieel op provincie-schaal

.

Het potentieel in kaart brengen van alle waterlichamen in de provincie Oost-Vlaanderen? Een ideale case voor onze aquathermie modellen! Ze zijn in deze studie dan ook optimaal gebruikt aangezien diepgaande resultaten vereist waren. Het onderzoek focust zich namelijk niet enkel op het potentieel van de bronnen op zich, maar ook op een zo optimaal mogelijke connectie tussen het potentieel van aquathermie en de rondgelegen warmtevraag. Er is niet uitgegaan van een ‘klassieke’ first-come-first-serve methode maar wel een verdeelsleutel dat de beschikbare warmte aan de kernen kan leveren die het meest baat hebben bij aquathermie en het potentieel dus zo optimaal mogelijk benut wordt. Naast aquathermie werd ook het potentieel van riothermie op kaart gezet in samenwerking met Aquafin.

Het aquathermie potentieel op provincie-schaal

.

Het potentieel in kaart brengen van alle waterlichamen in de provincie Oost-Vlaanderen? Een ideale case voor onze aquathermie modellen! Ze zijn in deze studie dan ook optimaal gebruikt aangezien diepgaande resultaten vereist waren. Het onderzoek focust zich namelijk niet enkel op het potentieel van de bronnen op zich, maar ook op een zo optimaal mogelijke connectie tussen het potentieel van aquathermie en de rondgelegen warmtevraag. Er is niet uitgegaan van een ‘klassieke’ first-come-first-serve methode maar wel een verdeelsleutel dat de beschikbare warmte aan de kernen kan leveren die het meest baat hebben bij aquathermie en het potentieel dus zo optimaal mogelijk benut wordt. Naast aquathermie werd ook het potentieel van riothermie op kaart gezet in samenwerking met Aquafin.

Potentieel geleverde warmte

3886 GWh/jaar

Oppervlakte meren

2400 km2

Kilometer rivieren

398 km

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
Diepgaande dynamische simulaties

.

Om het potentieel van aquathermie (rivieren en meren) en riothermie (RWZI’s en collectoren) in Oost-Vlaanderen correct te bepalen zijn dynamische simulaties vereist die rekening houden met de onderstaande aspecten:

  • Resultaten op niveau van bronnen en kernen: Men kan het potentieel van de verschillende bronnen an sich raadplegen maar eveneens is het op statistische sector niveau zichtbaar welke bronnen beschikbaar zijn.
  • Dynamische simulatie met een optimale verdeelsleutel: Eén van de eerste conclusies uit deze studie is dat het potentieel van aquathermie en riothermie niet onbeperkt is. Er dient met andere woorden een keuze gemaakt te worden waar de potentiële warmte naartoe kan gaan. Er werd hierdoor een optimale verdeelsleutel gezocht en gebruikt in de berekeningen. De verdeelsleutel geeft voorrang aan kernen die geen toegang hebben tot andere warmtebronnen, die een hoge warmtevraagdichtheid hebben en die dicht bij een aquathermie of riothermie bron gelegen zijn. Hierdoor kunnen aquathermie en riothermie ingezet worden voor kernen die het meest baat hebben bij deze technologieën.
  • Dynamische simulaties in de tijd: Het potentieel van stromende waterlichamen (rivieren en kanalen) is in de tijd geanalyseerd aangezien er een sterke variatie bestaat in het beschikbare potentieel van deze bronnen op jaarbasis (o.b.v. volume water in de waterlopen, temperatuur waterlopen, omgevingscondities, etc.)
  • Dynamische simulaties in de ruimte: Het potentieel van elk stromend waterlichaam is eveneens geografisch dynamisch gesimuleerd. Een geografisch dynamische simulatie houdt in dat de stroomafwaartse impact tussen verschillende locaties wordt gesimuleerd. Er is met andere woorden rekening gehouden hoe bv. de steden Geraardsbergen en Dendermonde elkaar thermisch beïnvloeden aangezien ze beide op de Dender gelegen zijn.
  • Dynamische simulatie met regeneratie: Er is rekening gehouden met de regeneratie vanuit de omgeving tussen de verschillende warmtevraag locaties. De zon, lucht en ondergrond zullen er namelijk voor zorgen dat de temperatuurdaling veroorzaakt door de warmtevraag van Geraardsbergen minder kritisch zal worden tegen dat de Dender toekomt in Dendermonde.

Meer info over de gebruikte methode kan geraadpleegd worden in het rapport van deze studie.

De diepgaande resultaten zijn helder voorgesteld op een interactieve kaart. De kaart is ontwikkeld in samenwerking met Nazka Mapps en beschikbaar via deze weblink. Het doel om diepgaande resultaten beschikbaar te stellen zorgt ervoor dat de resulterende online aquathermie kaart ook goed gebruikt kan worden door verschillende instanties. Zo kunnen aquathermie en riothermie meegenomen worden als bronnen bij beleidskeuzes voor het verduurzamen van de warmtevraag in de provincie Oost-Vlaanderen. Maar ook project specifiek kan de tool gebruikt worden om na te gaan of in de buurt van een toekomstig of herbestemmingsproject aquathermie of riothermie tot de mogelijkheid behoort voor verwarming van het gebouw. De tool heeft dus als doel om aan de hand van diepgaande analyses te informeren over het potentieel van aquathermie en riothermie, zodat deze bronnen juist beoordeeld worden voor projectontwikkelingen.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

Om het potentieel van aquathermie (rivieren en meren) en riothermie (RWZI’s en collectoren) in Oost-Vlaanderen correct te bepalen zijn dynamische simulaties vereist die rekening houden met de onderstaande aspecten:

  • Resultaten op niveau van bronnen en kernen: Men kan het potentieel van de verschillende bronnen an sich raadplegen maar eveneens is het op statistische sector niveau zichtbaar welke bronnen beschikbaar zijn.
  • Dynamische simulatie met een optimale verdeelsleutel: Eén van de eerste conclusies uit deze studie is dat het potentieel van aquathermie en riothermie niet onbeperkt is. Er dient met andere woorden een keuze gemaakt te worden waar de potentiële warmte naartoe kan gaan. Er werd hierdoor een optimale verdeelsleutel gezocht en gebruikt in de berekeningen. De verdeelsleutel geeft voorrang aan kernen die geen toegang hebben tot andere warmtebronnen, die een hoge warmtevraagdichtheid hebben en die dicht bij een aquathermie of riothermie bron gelegen zijn. Hierdoor kunnen aquathermie en riothermie ingezet worden voor kernen die het meest baat hebben bij deze technologieën.
  • Dynamische simulaties in de tijd: Het potentieel van stromende waterlichamen (rivieren en kanalen) is in de tijd geanalyseerd aangezien er een sterke variatie bestaat in het beschikbare potentieel van deze bronnen op jaarbasis (o.b.v. volume water in de waterlopen, temperatuur waterlopen, omgevingscondities, etc.)
  • Dynamische simulaties in de ruimte: Het potentieel van elk stromend waterlichaam is eveneens geografisch dynamisch gesimuleerd. Een geografisch dynamische simulatie houdt in dat de stroomafwaartse impact tussen verschillende locaties wordt gesimuleerd. Er is met andere woorden rekening gehouden hoe bv. de steden Geraardsbergen en Dendermonde elkaar thermisch beïnvloeden aangezien ze beide op de Dender gelegen zijn.
  • Dynamische simulatie met regeneratie: Er is rekening gehouden met de regeneratie vanuit de omgeving tussen de verschillende warmtevraag locaties. De zon, lucht en ondergrond zullen er namelijk voor zorgen dat de temperatuurdaling veroorzaakt door de warmtevraag van Geraardsbergen minder kritisch zal worden tegen dat de Dender toekomt in Dendermonde.

Meer info over de gebruikte methode kan geraadpleegd worden in het rapport van deze studie.

De diepgaande resultaten zijn helder voorgesteld op een interactieve kaart. De kaart is ontwikkeld in samenwerking met Nazka Mapps en beschikbaar via deze weblink. Het doel om diepgaande resultaten beschikbaar te stellen zorgt ervoor dat de resulterende online aquathermie kaart ook goed gebruikt kan worden door verschillende instanties. Zo kunnen aquathermie en riothermie meegenomen worden als bronnen bij beleidskeuzes voor het verduurzamen van de warmtevraag in de provincie Oost-Vlaanderen. Maar ook project specifiek kan de tool gebruikt worden om na te gaan of in de buurt van een toekomstig of herbestemmingsproject aquathermie of riothermie tot de mogelijkheid behoort voor verwarming van het gebouw. De tool heeft dus als doel om aan de hand van diepgaande analyses te informeren over het potentieel van aquathermie en riothermie, zodat deze bronnen juist beoordeeld worden voor projectontwikkelingen.

An Vervliet - gedeputeerde ruimtelijke planning

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Indien we goede afspraken maken, kan bijna 40 procent van de warmtevraag nabij water door aquathermie ingevuld worden in Oost-Vlaanderen. Dat is tot 20 procent van de warmtevraag van de hele Provincie! Nu hebben we een onderbouwde basis om die afstemming op voorhand te doen. Ik durf wel stellen dat wij hier opnieuw het voortouw nemen. Met aquathermie zetten we de pioniersrol van Oost-Vlaanderen Energielandschap verder.

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

No items found.
Onze partners in dit project

.

nazka-mapps-logo
Aquafin-logo
Andere successverhalen

.

Aquathermisch optimalisatiemodel

Aquathermie optimalisatiemodel ontwikkeld via de innovatie subsidie van de provincie Vlaams-Brabant

Hamilton Harbor

Modeling job Hamilton Harbor Lake Ontario (CA, USA)

Duurzame warmte erfgoed

Technische haalbaarheid van groene-warmtetoepassingen in beschermd erfgoed

AquaCOM

Aquathermie voor energiegemeenschappen in Interreg call Noord-West Europa

WaterWarmth

Systeemintegratie van aquathermie in Interreg call Noorzee regio (NSR)

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Project Colombia

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia.

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!