WaterWarmth

Noordzee-regio
Interreg NSR
2023-2026
Systeemintegratie van aquathermie
Aquathermie in Europa

.

Ongeveer de helft van het eindenergieverbruik (Eurostat, 2020) in de EU wordt gebruikt voor verwarming en koeling (H/C). Dit biedt een grote kans om de energiebehoefte, koolstofuitstoot, vervuiling en afhankelijkheid van energie-importen uit niet-EU-landen in de EU te verminderen en de efficiëntie van het gebruik van energie- en materiaalbronnen te verhogen. WaterWarmth heeft een ambitieus, zeer gemotiveerd en vakkundig consortium samengesteld dat deze kans wil grijpen en impact wil hebben in de hele Noordzee Regio (NSR).

Aquathermie in Europa

.

Ongeveer de helft van het eindenergieverbruik (Eurostat, 2020) in de EU wordt gebruikt voor verwarming en koeling (H/C). Dit biedt een grote kans om de energiebehoefte, koolstofuitstoot, vervuiling en afhankelijkheid van energie-importen uit niet-EU-landen in de EU te verminderen en de efficiëntie van het gebruik van energie- en materiaalbronnen te verhogen. WaterWarmth heeft een ambitieus, zeer gemotiveerd en vakkundig consortium samengesteld dat deze kans wil grijpen en impact wil hebben in de hele Noordzee Regio (NSR).

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
Inclusieve energietransitie op basis van aquathermie

.

Oppervlaktewater fungeert als een enorme zonnecollector en slaat thermische energie op in hoeveelheden die de energiebehoefte voor H/C ruimschoots overtreffen. De overgrote meerderheid van de mensen en energiegemeenschappen (EC's) is zich echter niet bewust van deze alom aanwezige energiebron. WaterWarmth ontwikkelt en implementeert concepten voor aquathermische energie (AE) waarin deze bron wordt gebruikt voor efficiënte en koolstofvrije H/C. Omdat AE en andere hernieuwbare energiebronnen (RES) lokaal van aard zijn, bieden ze een geweldige kans voor EC's om eigenaar te worden van energieproductie en -levering. Dit stimuleert lokale economische activiteiten, houdt de winst in de regio en maakt een sociaal rechtvaardige en inclusieve energietransitie mogelijk.

WaterWarmth faciliteert EC's bij het ontwikkelen en implementeren van coöperatieve AE systemen. Dergelijke systemen vereisen de installatie van infrastructuur voor het wijknet. Dit en de beschikbaarheid van 'goedkope' fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste barrières voor het afschaffen van fossiel aangedreven warmtekrachtkoppeling. Andere gemeenschappelijke uitdagingen doen zich voor op het gebied van: burgerparticipatie, integratie van AE in het energiesysteem, aanpassing van gebouwen, wetgeving en governance, business cases, en het veiligstellen van project(ontwikkelings)financiering door EC's. Alleen door al deze aspecten van de energietransitie in één samenhangend project aan te pakken, kunnen we impact hebben en inspirerende voorbeelden leveren die navolging verdienen, het bewustzijn over het onaangeboorde AE-potentieel vergroten, EC's mondiger maken en faciliteren, en de energietransitie versnellen. Dat is nu meer dan ooit nodig.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

Oppervlaktewater fungeert als een enorme zonnecollector en slaat thermische energie op in hoeveelheden die de energiebehoefte voor H/C ruimschoots overtreffen. De overgrote meerderheid van de mensen en energiegemeenschappen (EC's) is zich echter niet bewust van deze alom aanwezige energiebron. WaterWarmth ontwikkelt en implementeert concepten voor aquathermische energie (AE) waarin deze bron wordt gebruikt voor efficiënte en koolstofvrije H/C. Omdat AE en andere hernieuwbare energiebronnen (RES) lokaal van aard zijn, bieden ze een geweldige kans voor EC's om eigenaar te worden van energieproductie en -levering. Dit stimuleert lokale economische activiteiten, houdt de winst in de regio en maakt een sociaal rechtvaardige en inclusieve energietransitie mogelijk.

WaterWarmth faciliteert EC's bij het ontwikkelen en implementeren van coöperatieve AE systemen. Dergelijke systemen vereisen de installatie van infrastructuur voor het wijknet. Dit en de beschikbaarheid van 'goedkope' fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste barrières voor het afschaffen van fossiel aangedreven warmtekrachtkoppeling. Andere gemeenschappelijke uitdagingen doen zich voor op het gebied van: burgerparticipatie, integratie van AE in het energiesysteem, aanpassing van gebouwen, wetgeving en governance, business cases, en het veiligstellen van project(ontwikkelings)financiering door EC's. Alleen door al deze aspecten van de energietransitie in één samenhangend project aan te pakken, kunnen we impact hebben en inspirerende voorbeelden leveren die navolging verdienen, het bewustzijn over het onaangeboorde AE-potentieel vergroten, EC's mondiger maken en faciliteren, en de energietransitie versnellen. Dat is nu meer dan ooit nodig.

WaterWarmth

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

Interreg NSR
Onze partners in dit project

.

No items found.
Andere successverhalen

.

Hamilton Harbor

Modeling job Hamilton Harbor Lake Ontario (CA, USA)

Duurzame warmte erfgoed

Technische haalbaarheid van groene-warmtetoepassingen in beschermd erfgoed

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Ontwikkeling van een potentieelkaart aquathermie voor de provincie Oost-Vlaanderen

AquaCOM

Aquathermie voor energiegemeenschappen in Interreg call Noord-West Europa

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Project Colombia

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia.

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!