Hamilton Harbor

Hamilton Harbor
Eastpoint Engineering
2024
Digital Twin
Een Digital Twin van Lake Ontario

.

EXTRAQT werd in dit project gevraagd door Eastpoint Engineering, een Canadees ingenieursbureau, om een Digital Twin op te stellen van Hamilton Harbor. Ter hoogte van deze baai, in de westelijke uithoek van Lake Ontario, werd een potentieel aquathermieproject geëvalueerd. Aangezien sensordata van de watertemperatuur enkel beschikbaar is in de zomer (wegens ijsvorming) en de metingen een afwijkend gedrag vertoonden, werd EXTRAQT ingezet om dit waterlichaam gedetailleerd te simuleren.

Een Digital Twin van Lake Ontario

.

EXTRAQT werd in dit project gevraagd door Eastpoint Engineering, een Canadees ingenieursbureau, om een Digital Twin op te stellen van Hamilton Harbor. Ter hoogte van deze baai, in de westelijke uithoek van Lake Ontario, werd een potentieel aquathermieproject geëvalueerd. Aangezien sensordata van de watertemperatuur enkel beschikbaar is in de zomer (wegens ijsvorming) en de metingen een afwijkend gedrag vertoonden, werd EXTRAQT ingezet om dit waterlichaam gedetailleerd te simuleren.

Vermogen

2,5 MW

Waterdiepte

-23m

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
Stratificatiegedrag

.

Waterlichamen met dieptes groter dan 5m vertonen typisch stratificatiegedrag, wat betekent dat de watertemperatuur op grote diepte met aanzienlijke vertraging volgt op de buitentemperatuur en andere omgevingscondities. Daarnaast krijgt opgewarmd water de kans om naar het oppervlak te rijzen t.g.v. dichtheidsverschillen, terwijl afgekoeld water zich op de bodem nestelt. Dit veroorzaakt een temperatuurvariatie over de diepte van het waterlichaam, wat gedetailleerde simulatietechnieken vraagt om dit gedrag nauwkeurig te beschrijven bij afwezigheid van sensordata. EXTRAQT berekende tot op 1°C nauwkeurigheid in de zomer de watertemperatuur in Hamilton Harbor en kon zo ook de watertemperaturen in het winterseizoen voorspellen, zowel scenario’s met en zonder warmtewisselaars op de bodem. Onderbouwd met deze inzichten kon vervolgens ook de lokale temperatuurimpact worden bepaald, samenhangend met de thermische efficiëntie van het systeem en de (vertraagde) correlatie tussen water- en luchttemperatuur.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

Waterlichamen met dieptes groter dan 5m vertonen typisch stratificatiegedrag, wat betekent dat de watertemperatuur op grote diepte met aanzienlijke vertraging volgt op de buitentemperatuur en andere omgevingscondities. Daarnaast krijgt opgewarmd water de kans om naar het oppervlak te rijzen t.g.v. dichtheidsverschillen, terwijl afgekoeld water zich op de bodem nestelt. Dit veroorzaakt een temperatuurvariatie over de diepte van het waterlichaam, wat gedetailleerde simulatietechnieken vraagt om dit gedrag nauwkeurig te beschrijven bij afwezigheid van sensordata. EXTRAQT berekende tot op 1°C nauwkeurigheid in de zomer de watertemperatuur in Hamilton Harbor en kon zo ook de watertemperaturen in het winterseizoen voorspellen, zowel scenario’s met en zonder warmtewisselaars op de bodem. Onderbouwd met deze inzichten kon vervolgens ook de lokale temperatuurimpact worden bepaald, samenhangend met de thermische efficiëntie van het systeem en de (vertraagde) correlatie tussen water- en luchttemperatuur.

Hamilton Harbor

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

No items found.
Onze partners in dit project

.

No items found.
Andere successverhalen

.

Aquathermisch optimalisatiemodel

Aquathermie optimalisatiemodel ontwikkeld via de innovatie subsidie van de provincie Vlaams-Brabant

Duurzame warmte erfgoed

Technische haalbaarheid van groene-warmtetoepassingen in beschermd erfgoed

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Ontwikkeling van een potentieelkaart aquathermie voor de provincie Oost-Vlaanderen

AquaCOM

Aquathermie voor energiegemeenschappen in Interreg call Noord-West Europa

WaterWarmth

Systeemintegratie van aquathermie in Interreg call Noorzee regio (NSR)

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Project Colombia

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia.

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!