Duurzame warmte erfgoed

Vlaams-Brabant
Innovatiesubsidie Vlaams-Brabant
2024-2025
Technische haalbaarheid van groene warmte in beschermd erfgoed
Duurzaamheid in erfgoed

.

De uitdagingen voor duurzaamheid stellen zich ook in de erfgoedzorg, waar een groeiend aantal actoren toepassingen realiseert in energiezuinigheid, isolatie en circulariteit. De erfgoedgebouwen werpen echter ook bijzondere obstakels op bij het verduurzamen van de warmtevraag. Samen met de stad Diest en de stichting ERF werken we binnen een innovatie subsidie van de provincie Vlaams-Brabant aan een visie om groene warmtebronnen maximaal te benutten binnen erfgoed aan de hand van diverse tools.

Duurzaamheid in erfgoed

.

De uitdagingen voor duurzaamheid stellen zich ook in de erfgoedzorg, waar een groeiend aantal actoren toepassingen realiseert in energiezuinigheid, isolatie en circulariteit. De erfgoedgebouwen werpen echter ook bijzondere obstakels op bij het verduurzamen van de warmtevraag. Samen met de stad Diest en de stichting ERF werken we binnen een innovatie subsidie van de provincie Vlaams-Brabant aan een visie om groene warmtebronnen maximaal te benutten binnen erfgoed aan de hand van diverse tools.

Illustration of the use of a closed aquathermal system at a castle by a lake
De Citadel als groen pilootproject voor de erfgoedsector

.

Dit project heeft als doel om de technische en economische haalbaarheid van hernieuwbare warmtebronnen binnen de erfgoedcontext te evalueren. Dit zal gedaan worden aan de hand van de uitwerking van de onderstaande activiteiten die in de toekomst een efficiënte en specifieke evaluatie mogelijk maken voor elk erfgoedgebouw.

  • Ontwikkelen van een generische multi-energiebronnenconfigurator en TCO analysator
  • Inventariseren van (bestaande) technische oplossingen binnen de erfgoedzorg
  • Structureel verhogen van de kennis terzake bij de projectpartners
  • Actief verspreiden en consolideren van de projectresultaten naar de brede erfgoedsector

Aan de hand van de ontwikkelde tools en inventarisatie van technische oplossingen zal een casestudie uitgewerkt worden voor de Citadel in Diest. De Citadel is uniek gelegen wat duurzame warmte betreft: de oude Demerarm leent zich voor aquathermie, de nabijheid van een grote Aquafincollector leent zich voor riothermie en de waterhoudende Diestiaan-laag is uitermate geschikt voor geothermie. Van september tot november 2023 werd een potentieelscan uitgevoerd door ERF, Stad Diest, EXTRAQT en IFTech, i.s.m. de diensten Ruimtelijke Planning en Vrije Tijd van de provincie Vlaams-Brabant, VMM, de Vlaamse Waterweg en Aquafin. De eerste resultaten zijn bijzonder hoopgevend: zo kan bijna 1 MWh aan duurzame energie opgewerkt worden – dat is het equivalent van ca. 1000 woningen. Dit willen we nu vertalen in een technisch ontwerp, zodat deze in de ontwikkeling van de Citadel kan worden gerealiseerd en als tastbaar praktijkvoorbeeld kan dienen voor andere erfgoedsites.

No items found.
Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow

Dit project heeft als doel om de technische en economische haalbaarheid van hernieuwbare warmtebronnen binnen de erfgoedcontext te evalueren. Dit zal gedaan worden aan de hand van de uitwerking van de onderstaande activiteiten die in de toekomst een efficiënte en specifieke evaluatie mogelijk maken voor elk erfgoedgebouw.

  • Ontwikkelen van een generische multi-energiebronnenconfigurator en TCO analysator
  • Inventariseren van (bestaande) technische oplossingen binnen de erfgoedzorg
  • Structureel verhogen van de kennis terzake bij de projectpartners
  • Actief verspreiden en consolideren van de projectresultaten naar de brede erfgoedsector

Aan de hand van de ontwikkelde tools en inventarisatie van technische oplossingen zal een casestudie uitgewerkt worden voor de Citadel in Diest. De Citadel is uniek gelegen wat duurzame warmte betreft: de oude Demerarm leent zich voor aquathermie, de nabijheid van een grote Aquafincollector leent zich voor riothermie en de waterhoudende Diestiaan-laag is uitermate geschikt voor geothermie. Van september tot november 2023 werd een potentieelscan uitgevoerd door ERF, Stad Diest, EXTRAQT en IFTech, i.s.m. de diensten Ruimtelijke Planning en Vrije Tijd van de provincie Vlaams-Brabant, VMM, de Vlaamse Waterweg en Aquafin. De eerste resultaten zijn bijzonder hoopgevend: zo kan bijna 1 MWh aan duurzame energie opgewerkt worden – dat is het equivalent van ca. 1000 woningen. Dit willen we nu vertalen in een technisch ontwerp, zodat deze in de ontwikkeling van de Citadel kan worden gerealiseerd en als tastbaar praktijkvoorbeeld kan dienen voor andere erfgoedsites.

Duurzame warmte erfgoed

Dit project wordt financieel ondersteund door

:

Provincie Vlaams-Brabant
Onze partners in dit project

.

Stad Diest
ERF Vlaams-Brabant
Andere successverhalen

.

Hamilton Harbor

Modeling job Hamilton Harbor Lake Ontario (CA, USA)

Potentieelkaart Oost-Vlaanderen

Ontwikkeling van een potentieelkaart aquathermie voor de provincie Oost-Vlaanderen

AquaCOM

Aquathermie voor energiegemeenschappen in Interreg call Noord-West Europa

WaterWarmth

Systeemintegratie van aquathermie in Interreg call Noorzee regio (NSR)

Potentieelscan Brugge

Gedetailleerd onderzoek naar duurzame warmtebronnen op het grondgebied Brugge

Project Colombia

Het potentieel van waterkracht- en aquathermie in Colombia.

Backwards-pointing arrowForwards-pointing arrow
Ontdek onze aanpak

Geïnteresseerd in een aquathermie installatie?
Lees meer over onze aanpak en waarom een aquathermie systeem interessant is voor jouw waterlichaam!